De Nederlandse wijnbranche heeft zijn eerste Magister Vini

Vandaag ontving Ron Andes, wijninkoper bij VEN Internationale Versmarkt, uit handen van Rob Zey, voorzitter van de examencommissie Magister Vini, het eerste diploma Magister Vini.

 

Begin oktober is voor het eerst het examen Magister Vini afgenomen. Dit examen voldoet aan de eisen op niveau 4 zoals deze zijn vastgesteld door de Stichting WijnExamens Nederland (SWEN). Een diploma op SWEN niveau 4 is het hoogste diploma dat in Nederland op het gebied van wijn kan worden behaald. Zowel het proeftechnische als het theoretische examen zijn door Ron Andes met goed gevolg afgelegd.

 

Zijn scriptie ”Barolo, een grote wijn in perspectief” heeft Ron vanmorgen verdedigd ten overstaan van de examencommissie Magister Vini en twee externe deskundigen, de heren Huib Brand en Fred Nijhuis.

 

De gestelde vragen en de geproefde wijnen zijn na te lezen op de website www.magistervini.nl.

 

Volgend jaar oktober zal voor de tweede maal het examen worden afgenomen.

 

Met het afnemen van het examen Magister Vini wordt tegemoet gekomen aan de wens van de wijnbranche om de wijnkennis in Nederland op een hoger niveau te brengen.

 

 Ron Andes tijdens diploma uitreiking

 

EINDE PERSBERICHT

 

Voor meer informatie:

Productschap Wijn

T   070 370 8347

  info@magistervini.nl

    www.magistervini.nl