18 september 2020: PERSBERICHT: Bernd Weeke en Anne Greveling ontvangen diploma Magister Vini

Anne Greveling en Bernd Weeke ontvangen het diploma Magister Vini

10 oktober 2019: Nu 16 Magistri Vini in Nederland

Dorthe Schunselaar ontvangt haar diploma Magister Vini

21 juni 2019: PERSBERICHT: Eric Ivens en Steven van Oosterzee ontvangen diploma Magister Vini

Erik Ivens en Steven van Oosterzee ontvangen het diploma Magister Vini
Joep Speet ontvangt zijn diploma Magister Vini

30 augustus 2018: PERSBERICHT: Nederland weer een nieuwe Magister Vini rijker

Arjen Pleij ontvangt zijn diploma Magister Vini
Tijdens Cape Wine 2018 heeft Arjen Pleij MV zijn, in het Engels vertaalde, scriptie overhandigd aan Lucinda Heyns van het Demarcation Committee.